Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
10/09/2020
06070914161724283132
40 46 47 49 52 55 57 65 69 70
- -
10/09/2020
02030406101112192737
41 43 46 47 49 53 54 71 73 74
- -
10/09/2020
01021113172526353741
47 50 58