Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/09/2020
02051011121416313435
41 42 48 53 61 65 67 68 76 78
- -
11/09/2020
01020508111314171920
21 29 37 43 47 52 60 68 73 78
- -
11/09/2020
02101114151619213032
36 38