Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/09/2020
01040709121516192223
27 35 38 41 47 51 57 59 62 73
- -
11/09/2020
02030732333435414347
54 59 63 66 68 70 72 74 76 78
- -
11/09/2020
01040511141719222630
33 34 41