Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/11/2020
01061618233537384350
54 56 58 59 60 62 64 69 79 80
- -
17/11/2020
05070814172831354346
54 55 59 60 64 69 70 72 75 79
- -
17/11/2020
04050810142227283136
41 46