Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
11/09/2020
02111519252832384143
45 46 50 51 59 66 67 71 73 77
- -
11/09/2020
02101314181921283539
44 45 48 53 55 59 65 72 73 76
- -
11/09/2020
06071317192122242627
31 33