Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/09/2020
01051217181926283239
40 43 44 45 49 53 61 65 75 77
- -
12/09/2020
01050811121725283940
46 47 48 53 54 57 60 63 75 80
- -
12/09/2020
03101720222931384445
52 55