Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/09/2020
02141720212224293437
40 46 49 54 58 64 67 69 75 76
- -
12/09/2020
03091017222426314344
47 62 64 65 66 67 68 73 74 78
- -
12/09/2020
10141621323537424352
53 57