Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/09/2020
05060910132426272931
38 44 46 47 49 53 61 62 68 71
- -
12/09/2020
02031517192025303436
49 51 55 58 61 62 66 75 77 78
- -
12/09/2020
05060913141519213334
38 40