Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/09/2020
04061213141618242633
41 48 54 55 58 64 65 66 71 75
- -
12/09/2020
03042125353637404647
52 56 57 59 61 65 68 69 71 80
- -
12/09/2020
03131421233335363739
40 41 48