Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/09/2020
05081011182027324147
49 50 52 56 63 67 70 77 78 79
- -
12/09/2020
01020405061315162021
37 38 39 52 54 56 57 58 71 76
- -
12/09/2020
11141517273341425355
57 59