Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/11/2020
03061415172225313637
42 43 47 53 61 64 73 75 76 77
- -
17/11/2020
15203236383943444751
58 59 61 66 68 70 71 72 75 77
- -
17/11/2020
05070917242632333941
43 45