Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/09/2020
01031012161820303339
41 43 47 53 57 58 63 71 77 79
- -
12/09/2020
02030608091213151924
27 31 35 39 43 49 67 69 76 77
- -
12/09/2020
01050611141929303638
39 41