Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
12/09/2020
02031012141624282930
37 42 45 46 57 58 59 61 63 80
- -
12/09/2020
03081314152328353740
44 49 53 55 60 65 66 69 77 78
- -
12/09/2020
02040506071115182122
24 26 37