Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/09/2020
03081322283031333437
42 44 45 46 48 63 66 67 71 78
- -
13/09/2020
07121523293536454648
60 64 69 70 71 74 75 76 77 78
- -
13/09/2020
02060709101117212325
29 35 37