Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/11/2020
01060712182022232430
32 34 53 61 69 70 72 73 74 75
- -
17/11/2020
02051416182023273233
35 42 45 50 51 56 57 60 64 66
- -
17/11/2020
05081619202426272833
36 39