Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/09/2020
04101124262829353840
41 42 45 48 57 61 62 67 71 79
- -
13/09/2020
08091216172324253347
55 61 64 66 67 68 69 71 76 78
- -
13/09/2020
01030708131820243336
40 44 47