Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
13/09/2020
07101114192325343844
57 58 62 64 66 67 68 72 73 74
- -
13/09/2020
04050610121620212630
38 41 46 47 48 52 56 62 75 77
- -
13/09/2020
08142122232434394348
52 54