Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/09/2020
02081117192944505254
55 56 57 58 61 63 69 70 76 77
- -
14/09/2020
02111318212229333738
40 50 58 61 63 66 68 76 77 79
- -
14/09/2020
02101112232729303341
42 43 44