Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/09/2020
02041217202731333839
42 45 46 51 55 62 70 72 74 80
- -
14/09/2020
05121525262932383941
49 52 53 59 66 68 72 76 78 79
- -
14/09/2020
04050716202528303538
40 46