Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/09/2020
01060720212729334447
51 52 57 58 62 63 71 74 75 76
- -
14/09/2020
06131516192023263032
36 37 45 51 55 57 66 70 71 75
- -
14/09/2020
01040709151623283044
47 48 50