Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/09/2020
01031214151820262733
51 53 59 62 63 70 71 74 77 78
- -
14/09/2020
04061214162122243031
36 37 39 46 47 49 56 62 67 71
- -
14/09/2020
03101115161719202627
34 39