Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/09/2020
05081419203132343840
43 45 46 52 54 58 62 63 75 79
- -
14/09/2020
05061718262728363741
45 47 50 53 61 68 71 74 78 79
- -
14/09/2020
06080912141620213137
38 39