Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/11/2020
05060817242728303134
40 47 58 61 62 66 72 74 76 77
- -
18/11/2020
05080911131415192022
23 28 29 32 35 44 45 50 53 57
- -
18/11/2020
08091216222829323641
45 50