Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
14/09/2020
08101415182329323439
40 48 51 56 59 61 62 72 73 79
- -
14/09/2020
01070809162023313436
43 45 46 61 64 71 72 77 78 79
- -
14/09/2020
04091213141618242627
29 37