Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/09/2020
10121720273036374143
48 52 53 62 67 68 71 73 77 78
- -
15/09/2020
01030814212628343538
42 44 46 60 63 67 68 73 79 80
- -
15/09/2020
05111920212425283638
39 40