Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/09/2020
05071216172930383940
44 47 49 52 53 54 59 67 69 71
- -
15/09/2020
01040609111839444647
50 51 56 57 62 66 67 69 77 79
- -
15/09/2020
03071115171920212830
31 34