Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
15/09/2020
05091015242630334244
47 49 54 58 63 68 72 77 78 80
- -
15/09/2020
02031120252628323637
38 48 49 52 54 57 68 73 75 77
- -
15/09/2020
01031317252628394143
45 51