Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/09/2020
02050609111619323638
43 45 51 55 62 65 67 70 72 78
- -
16/09/2020
03061314202226343536
37 48 54 57 62 63 69 70 71 79
- -
16/09/2020
03060910121928333436
45 46