Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/09/2020
03091016192126283137
51 53 59 64 65 67 72 73 74 79
- -
16/09/2020
04060910132021293437
39 41 47 48 52 60 66 68 78 80
- -
16/09/2020
02060812131417192022
35 36