Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
16/09/2020
03040708101112161719
22 26 27 42 51 58 63 74 75 79
- -
16/09/2020
02030709111416202935
37 40 41 50 51 53 57 63 69 71
- -
16/09/2020
01020408121318192024
28 32 33