Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/11/2020
03040912132027303438
44 46 53 57 61 63 66 71 75 77
- -
18/11/2020
01020508101417202834
35 36 41 51 54 58 72 74 76 80
- -
18/11/2020
01040912151620233137
40 44