Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/09/2020
01020304081014161819
27 38 39 59 64 69 73 74 75 77
- -
17/09/2020
06081420252627303640
41 45 46 51 54 57 58 61 66 71
- -
17/09/2020
07081525263032343738
41 45