Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/09/2020
02050610162128313233
36 39 41 43 45 57 66 70 77 78
- -
17/09/2020
02050708091015222324
28 31 32 33 35 41 42 64 76 80
- -
17/09/2020
02070910151622232428
34 43