Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/09/2020
09111215182021243639
40 43 45 48 49 54 55 61 77 80
- -
17/09/2020
02041022253032333437
43 47 51 53 64 67 68 73 76 78
- -
17/09/2020
01020513141618334041
45 47