Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/11/2020
02031014232528303550
52 54 55 58 59 64 67 73 75 77
- -
18/11/2020
01051214232728394648
53 55 57 62 63 71 75 76 77 78
- -
18/11/2020
08141522252833374244
45 47