Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/09/2020
01050809101217242842
48 49 50 52 56 57 58 74 75 77
- -
18/09/2020
01020308101418222931
47 48 51 52 53 54 56 58 61 65
- -
18/09/2020
01021112232629303233
35 37