Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/09/2020
01020506101220262730
32 35 39 47 60 64 66 72 76 78
- -
18/09/2020
01070809102224273031
32 36 40 55 58 64 66 70 77 80
- -
18/09/2020
12202629323940414247
49 51 54