Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/09/2020
01030811122021263439
40 41 49 52 54 63 64 76 78 80
- -
18/09/2020
01050712161720222728
29 41 45 51 56 57 61 66 67 78
- -
18/09/2020
07141516182224253540
41 42