Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/09/2020
13171823242930313641
44 48 53 57 59 63 69 73 74 79
- -
18/09/2020
13192123242935383940
43 50 57 59 60 61 68 70 78 79
- -
18/09/2020
03040708091115202743
47 60