Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/09/2020
07081316172228415156
58 60 61 62 65 68 70 74 77 78
- -
18/09/2020
05081415182340434451
58 60 61 62 65 70 72 73 74 78
- -
18/09/2020
02151720222631383940
46 52