Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
18/11/2020
01020311121517213133
35 37 44 48 51 53 60 63 65 66
- -
18/11/2020
01151620212229323442
43 47 51 54 64 65 66 77 79 80
- -
18/11/2020
06071013142427424654
55 58