Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/09/2020
04091921222326343742
44 47 51 58 60 62 65 67 74 79
- -
19/09/2020
04142123283031323440
47 48 57 59 61 62 67 71 74 76
- -
19/09/2020
02030911181921262830
32 46