Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/09/2020
01030406252730323342
47 48 56 57 62 68 70 73 78 80
- -
19/09/2020
03060912212332353640
43 53 57 60 61 63 64 68 70 74
- -
19/09/2020
05091216303237394451
53 58