Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
19/09/2020
03091518212432333537
41 42 47 49 53 55 56 62 64 73
- -
19/09/2020
02051326343538414245
46 53 54 55 56 59 63 72 73 77
- -
19/09/2020
02061624262931343640
46 50