Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/09/2020
05121315161922253945
47 48 55 57 63 65 66 68 69 77
- -
20/09/2020
01030506102427394043
44 46 48 49 60 63 64 66 70 74
- -
20/09/2020
02051018192832333435
37 40 46