Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/09/2020
14171825323335384446
55 60 62 69 71 74 75 77 79 80
- -
20/09/2020
02051114172636373943
44 46 47 50 51 54 59 60 64 70
- -
20/09/2020
01060709141516182023
25 27