Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/09/2020
02040510131728364243
60 64 65 66 67 71 72 73 75 79
- -
20/09/2020
01021519223035373840
48 50 51 52 54 59 61 63 74 79
- -
20/09/2020
08111214161721242627
34 35