Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/09/2020
01121619212226272831
39 41 45 48 49 58 61 69 74 79
- -
20/09/2020
03192527383941425457
58 61 63 67 68 69 70 74 75 77
- -
20/09/2020
03041318212325272832
42 50