Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
20/09/2020
02030408121323303842
44 47 51 55 60 69 74 76 77 79
- -
20/09/2020
01091112222426293133
37 42 47 51 52 62 64 65 76 80
- -
20/09/2020
02070910122326323641
43 44