Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
21/09/2020
03081325262930333435
41 43 48 51 54 55 56 64 72 75
- -
21/09/2020
05070815162021242538
40 41 42 45 53 69 70 75 78 80
- -
20/09/2020
08121416182831323538
39 42